Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden schetsen de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van Big Blue Meeting en onze diensten, te vinden op https://www.bigbluemeeting.com.

Door deze website te bezoeken en / of u aan te melden voor onze diensten, gaan we ervan uit dat u deze algemene voorwaarden accepteert. Blijf Big Blue Meeting niet gebruiken als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden die op deze pagina worden vermeld.

De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden, Privacyverklaring en Disclaimer en alle Overeenkomsten: "Klant", "U" en "Uw" verwijst naar u, de persoon die zich aanmeldt op deze website en die voldoet aan de algemene voorwaarden van het Bedrijf. "Het bedrijf", "onszelf", "wij", "onze" en "ons" verwijst naar ons bedrijf. "Partij", "Partijen" of "Ons" verwijst zowel naar de Klant als naar onszelf. Alle voorwaarden verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de overweging van de betaling die nodig is om het proces van onze assistentie aan de klant op de meest geschikte manier uit te voeren met het uitdrukkelijke doel om te voldoen aan de behoeften van de klant met betrekking tot de levering van de vermelde diensten van het bedrijf, in overeenstemming met en onderworpen aan de heersende wetgeving van Canada. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdlettergebruik en/of hij/zij of zij, wordt beschouwd als uitwisselbaar en verwijst daarom naar hetzelfde.

1. lidmaatschap

1.1. Uw Big Blue Meeting-lidmaatschap loopt door totdat het wordt beëindigd. Om de Big Blue Meeting-service te gebruiken, moet u over internettoegang en een Big Blue Meeting-account beschikken en ons een of meer Betaalmethoden verstrekken. "Betalingsmethode" betekent een huidige, geldige, geaccepteerde betalingsmethode, die van tijd tot tijd kan worden bijgewerkt, en die betaling via uw account bij een derde partij kan omvatten. Tenzij u uw lidmaatschap opzegt vóór uw factuurdatum, machtigt u ons om de lidmaatschapskosten voor de volgende betalingscyclus in rekening te brengen via uw Betaalmethode (zie "Annulering" hieronder).


2. Gratis proefversies

2.1. Uw Big Blue Meeting-lidmaatschap kan beginnen met een gratis proefperiode. De duur van de gratis proefperiode van uw lidmaatschap wordt gespecificeerd tijdens het aanmelden en is bedoeld om gebruikers in staat te stellen de service uit te proberen.

2.2. De geschiktheid voor een gratis proefperiode wordt naar eigen goeddunken bepaald door Big Blue Meeting en we kunnen de geschiktheid of duur beperken om misbruik van de gratis proefperiode te voorkomen. We behouden ons het recht voor om de gratis proefperiode in te trekken en uw account in de wacht te zetten in het geval dat we vaststellen dat u niet in aanmerking komt. Leden van huishoudens met een bestaand of recent Big Blue Meeting-lidmaatschap komen niet in aanmerking. We kunnen informatie gebruiken zoals apparaat-ID, betaalmethode of een e-mailadres van een account dat wordt gebruikt met een bestaand of recent Big Blue Meeting-lidmaatschap om te bepalen of we in aanmerking komen. Voor combinaties met andere aanbiedingen kunnen beperkingen gelden.

3. Facturering en annulering

3.1. Factureringscyclus. Het lidmaatschapsgeld voor de Big Blue Meeting-service wordt in rekening gebracht via uw Betaalmethode op de specifieke factuurdatum die wordt aangegeven op uw "Account"-pagina. De lengte van uw factureringscyclus is afhankelijk van het type abonnement dat u kiest wanneer u zich aanmeldt voor de service.

3.2. Betaalmethodes. Om de Big Blue Meeting-service te gebruiken, moet u een of meer Betaalmethoden opgeven. U machtigt ons om elke betalingsmethode die aan uw account is gekoppeld, in rekening te brengen in het geval dat uw primaire betalingsmethode wordt geweigerd of niet langer voor ons beschikbaar is voor de betaling van uw abonnementskosten. U blijft verantwoordelijk voor eventueel niet geïnde bedragen. Als een betaling niet met succes wordt afgewikkeld vanwege een vervaldatum, onvoldoende saldo of anderszins, en u uw account niet annuleert, kunnen we uw toegang tot de service opschorten totdat we met succes een geldige betalingsmethode in rekening hebben gebracht. Voor sommige Betaalmethoden kan de uitgever u bepaalde kosten in rekening brengen, zoals buitenlandse transactiekosten of andere kosten met betrekking tot de verwerking van uw Betaalmethode. Lokale belastingheffingen kunnen variëren, afhankelijk van de gebruikte betalingsmethode. Neem contact op met uw betalingsmethode-serviceprovider voor meer informatie.

3.3. Uw betalingsmethoden bijwerken. U kunt uw betalingsmethoden bijwerken door contact met ons op te nemen via contact@bigbluemeeting.com, een supportticket aan te maken of, indien beschikbaar, via de online chattoepassing. Na elke update machtigt u ons om de toepasselijke Betaalmethode(n) in rekening te blijven brengen.

3.4. Annulering. U kunt uw Big Blue Meeting-lidmaatschap op elk moment opzeggen en u heeft geen toegang meer tot de Big Blue Meeting-services zodra u opzegt. Beëindiging leidt tot gegevensverlies van alle gegevens die u bij Big Blue Meeting opslaat. Als u een back-up van de gegevens nodig heeft, neem dan contact met ons op voordat u de service beëindigt, of om een ​​overeenkomst te sluiten voor doorlopende gegevensopslag tegen een vergoeding. Wij bieden geen restitutie op abonnementen.

3.5. Wijzigingen in de prijs- en abonnementsplannen. We kunnen onze abonnementen en de prijs van onze service van tijd tot tijd wijzigen; prijswijzigingen of wijzigingen in uw abonnementen zijn echter niet eerder van toepassing dan 30 dagen na kennisgeving aan u.

4. Big Blue-vergaderservice

4.1. Klantenservice. Voor meer informatie over onze service en de functies of als u hulp nodig heeft bij uw account, kunt u ons een e-mail sturen of een supportticket aanmaken.

4.2. Overleving. Als een bepaling of bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt geacht, blijven de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen volledig van kracht.

4.3. Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden. Big Blue Meeting kan deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. We zullen u ten minste 30 dagen voordat dergelijke wijzigingen op u van toepassing zijn, op de hoogte stellen.

4.4. Elektronische communicatie. We sturen u informatie met betrekking tot uw account (bijv. betalingsautorisaties, facturen, wijzigingen in wachtwoord of betalingsmethode, bevestigingsberichten, kennisgevingen) alleen in elektronische vorm, bijvoorbeeld via e-mails naar uw e-mailadres dat u tijdens de registratie hebt opgegeven.

5. Cookies

5.1 Wij maken gebruik van cookies. Door toegang te krijgen tot Big Blue Meeting, stemde u ermee in cookies te gebruiken in overeenstemming met het privacybeleid van Big Blue Meeting.

5.2 De meeste interactieve websites gebruiken cookies om ons bij elk bezoek de gegevens van de gebruiker te laten ophalen. Cookies worden door onze website gebruikt om de functionaliteit van bepaalde gebieden mogelijk te maken en het bezoekers van onze website gemakkelijker te maken. Sommige van onze gelieerde/advertentiepartners kunnen ook cookies gebruiken.

6. BigBlue-knop

6.1 BigBlueButton is gratis Open Source-software die wordt geleverd onder de LGPL-licentie. De algemene voorwaarden van de licentie zijn van toepassing op alle diensten die we leveren.

6.2 Aangezien LGPL absoluut GEEN GARANTIE en ook GEEN AANSPRAKELIJKHEID geeft voor welke reden dan ook. Daarom bieden wij, in overeenstemming met de LGPL-licentie, GEEN ENKELE GARANTIE en wijzen wij ALLE AANSPRAKELIJKHEID af die voortvloeit uit het gebruik ervan. Dit omvat alle geleden gegevensverlies en/of serviceonderbrekingen.

7. Licentie

7.1 Tenzij anders vermeld, bezitten Big Blue Meeting en/of haar licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op Big Blue Meeting. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U heeft toegang tot deze toegang vanuit Big Blue Meeting voor uw eigen persoonlijk gebruik, met inachtneming van de beperkingen die in deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd.

7.2 Je moet niet:

 • Publiceer materiaal van Big Blue Meeting opnieuw
 • Verkoop, verhuur of sub-licentie materiaal van Big Blue Meeting
 • Reproduceer, dupliceer of kopieer materiaal van Big Blue Meeting
 • Verspreid inhoud van Big Blue Meeting
 • Maak reverse-engineering of kopieer alle functies van de Big Blue Meeting-website.

7.3 Deze overeenkomst begint op de datum hiervan of de datum waarop u zich aanmeldt voor de service, afhankelijk van welke datum eerder valt.

7.4 Delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om in bepaalde delen van de website meningen en informatie te plaatsen en uit te wisselen. Big Blue Meeting filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt opmerkingen niet voordat ze op de website zijn verschenen. Opmerkingen weerspiegelen niet de standpunten en meningen van Big Blue Meeting, zijn agenten en/of gelieerde ondernemingen. Opmerkingen weerspiegelen de standpunten en meningen van de persoon die hun mening en meningen plaatst. Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, is Big Blue Meeting niet aansprakelijk voor de Opmerkingen of voor enige aansprakelijkheid, schade of kosten veroorzaakt en/of geleden als gevolg van het gebruik en/of het plaatsen van en/of verschijnen van de Opmerkingen op deze website.

7.5 Big Blue Meeting behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen te controleren en alle opmerkingen te verwijderen die als ongepast of beledigend kunnen worden beschouwd of die inbreuk maken op deze algemene voorwaarden.

8. Hyperlinks naar onze inhoud

8.1 De volgende organisaties kunnen linken naar onze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming:

 • Overheidsinstanties;
 • Zoekmachines
 • Nieuwsorganisaties
 • Online directory-distributeurs kunnen op dezelfde manier naar onze website linken als hyperlinks naar de websites van andere beursgenoteerde bedrijven
 • Systeembrede geaccrediteerde bedrijven, behalve het werven van non-profitorganisaties, liefdadigheidscentra en liefdadigheidsfondsen, die geen hyperlinks naar onze website hebben.
 • Algemeen bekende informatiebronnen voor consumenten en / of bedrijven
 • Community-sites
 • Verenigingen of andere groepen die goede doelen vertegenwoordigen
 • Online directory-distributeurs
 • Internetportals
 • Boekhoud-, advocaten- en adviesbureaus
 • Onderwijsinstellingen en brancheverenigingen

8.2 Deze organisaties mogen naar onze homepage, publicaties of andere website-informatie linken, zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de koppelende partij en haar producten en/of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de linkende partij.

8.2 Elke andere organisatie of persoon dient contact met ons op te nemen voor goedkeuring. We keuren koppelingsverzoeken van deze organisaties goed als we besluiten dat: (a) de koppeling ons niet ongunstig zou doen overkomen voor onszelf of onze geaccrediteerde bedrijven; (b) de organisatie heeft geen negatieve gegevens bij ons; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink compenseert de afwezigheid van Big Blue Meeting; en (d) de link is in de context van algemene informatie over bronnen.

8.3 Deze organisaties mogen naar onze homepage linken zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de koppelende partij en haar producten of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de linkende partij.

8.4 Goedgekeurde organisaties kunnen als volgt een hyperlink naar onze website maken:

 • Door het gebruik van onze corporate naam; of
 • Door gebruik te maken van de uniforme resource locator die is gekoppeld aan; of
 • Door gebruik te maken van een andere beschrijving / inhoud, inclusief het logo van onze website waarnaar wordt gelinkt, is dat logisch binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de koppelende partij.

9. iFrames

9.1 Zonder voorafgaande goedkeuring en schriftelijke toestemming mag u geen frames rond onze webpagina's maken die op enigerlei wijze de visuele presentatie of het uiterlijk van onze website wijzigen.

10. Aansprakelijkheid voor inhoud

10.1 Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige inhoud die op uw website verschijnt. U stemt ermee in ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op uw website worden ingediend. Er mogen geen link(s) op een website verschijnen die als lasterlijk, obsceen of crimineel kan worden geïnterpreteerd, of die inbreuk maakt op, op andere wijze schendt, of de inbreuk of andere schending van rechten van derden bepleit.

11. Uw privacy

11.1 Lees het privacybeleid

12. Voorbehoud van rechten

12.1 We behouden ons het recht voor om u te verzoeken alle links of een bepaalde link naar onze Website te verwijderen. U stemt ermee in om op verzoek onmiddellijk alle links naar onze Website te verwijderen. We behouden ons ook het recht voor om deze algemene voorwaarden en het koppelingsbeleid op elk moment te wijzigen. Door continu naar onze website te linken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze linkvoorwaarden en deze te volgen.

13. Verwijdering van links en / of inhoud van onze website

13.1 Als u een link of inhoud op onze website aantreft die om welke reden dan ook aanstootgevend is, staat het u vrij om contact met ons op te nemen en ons hiervan op de hoogte te stellen. We zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar we zijn niet verplicht om u rechtstreeks te antwoorden.

13.2 We garanderen niet dat de informatie op deze website correct is, we garanderen niet de volledigheid of nauwkeurigheid ervan; evenmin beloven we ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

14. Disclaimer

14.1 We bieden geen SLA-overeenkomst met onze diensten. Door onze services te gebruiken, accepteert u dat er downtime/onbeschikbaarheid van de service kan zijn in verband met het gebruik van onze services, inclusief maar niet beperkt tot problemen met netwerken en/of storing van software en hardware in verband met onze services. Wij bieden GEEN ENKELE GARANTIE tegen onderbreking van de dienstverlening en wij zijn NIET verantwoordelijk voor ENIGE AANSPRAKELIJKHEID die voortvloeit uit dergelijke onderbrekingen van de dienstverlening, met inbegrip van alle schade die is opgelopen als gevolg van dergelijke onderbrekingen.

14.2 Ondanks het feit dat we back-ups maken van onze gegevens, kunnen er situaties optreden die kunnen leiden tot gegevensverlies en we geven GEEN ENKELE GARANTIE tegen gegevensverlies en we zijn NIET verantwoordelijk voor ENIGE AANSPRAKELIJKHEID als gevolg van enig gegevensverlies of enige andere reden in verband met aan onze diensten.

14.3 U stemt ermee in om Big Blue Meeting te vrijwaren van alle claims die door derden worden ingediend in direct verband met uw gebruik van onze diensten.

14.4 Door gebruik te maken van onze services stemt u ermee in zich te houden aan de LGPL 3-licentie voor het gebruik van BigBlueButton, zoals vermeld in sectie 6 hierboven.

14.5 Voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, sluiten we alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website / diensten en het gebruik van deze website / diensten uit. Niets in deze disclaimer zal:

 • beperk of sluit onze of uw aansprakelijkheid uit voor overlijden of persoonlijk letsel;
 • beperken of uitsluiten van onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of bedrog;
 • beperken een van onze of uw schulden op een manier die niet onder de toepasselijke wetgeving is toegestaan; of
 • sluiten een van onze of uw verplichtingen die niet onder de geldende wetgeving kan worden uitgesloten.

14.6 De beperkingen en verboden van aansprakelijkheid die in deze sectie en elders in deze disclaimer zijn vastgelegd: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf; en (b) van toepassing zijn op alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer, inclusief aansprakelijkheden die voortvloeien uit contract, onrechtmatige daad en voor schending van wettelijke plichten.

14.7 Zolang de website en de informatie en diensten op deze website gratis worden aangeboden, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.