Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden beschrijven de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van Big Blue Meeting en onze diensten, te vinden op https://www.bigbluemeeting.com.

Door deze website te bezoeken en / of u aan te melden voor onze diensten, gaan we ervan uit dat u deze algemene voorwaarden accepteert. Blijf Big Blue Meeting niet gebruiken als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden die op deze pagina worden vermeld.

De volgende terminologie is van toepassing op deze algemene voorwaarden, privacyverklaring en disclaimer en alle overeenkomsten: "klant", "u" en "uw" verwijst naar u, de persoon die inlogt op deze website en in overeenstemming is met de algemene voorwaarden van het bedrijf. "Het bedrijf", "onszelf", "wij", "onze" en "ons" verwijst naar ons bedrijf. "Partij", "Partijen" of "Ons" verwijst naar zowel de Klant als onszelf. Alle voorwaarden verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en overweging van de betaling die nodig is om het proces van onze assistentie aan de klant op de meest geschikte manier uit te voeren met het uitdrukkelijke doel om te voldoen aan de behoeften van de klant met betrekking tot de levering van de vermelde diensten van het bedrijf, in overeenstemming met en onderworpen aan de geldende wetgeving van Nederland. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdlettergebruik en / of hij / zij of zij, worden als onderling verwisselbaar beschouwd en verwijzen daarom naar hetzelfde.

1. lidmaatschap

1.1. Uw Big Blue Meeting-lidmaatschap loopt door totdat het wordt beëindigd. Om de Big Blue Meeting-service te gebruiken, moet u internettoegang en een Big Blue Meeting-account hebben en ons een of meer betaalmethoden verstrekken. "Betaalmethode" betekent een actuele, geldige, geaccepteerde betaalmethode, die van tijd tot tijd kan worden bijgewerkt, en die betaling via uw account bij een derde partij kan omvatten. Tenzij u uw lidmaatschap opzegt vóór uw factuurdatum, machtigt u ons om de lidmaatschapskosten voor de volgende factureringscyclus in rekening te brengen via uw betalingsmethode (zie "Annulering" hieronder).


2. Gratis proefversies

2.1. Uw Big Blue Meeting-lidmaatschap kan beginnen met een gratis proefperiode. De duur van de gratis proefperiode van uw lidmaatschap wordt gespecificeerd tijdens het aanmelden en is bedoeld om gebruikers in staat te stellen de service uit te proberen.

2.2. De geschiktheid van een gratis proefperiode wordt naar eigen goeddunken bepaald door Big Blue Meeting en we kunnen de geschiktheid of de duur beperken om misbruik van de gratis proefperiode te voorkomen. We behouden ons het recht voor om de gratis proefperiode in te trekken en uw account in de wacht te zetten als we vaststellen dat u niet in aanmerking komt. Leden van huishoudens met een bestaand of recent Big Blue Meeting-lidmaatschap komen niet in aanmerking. We kunnen informatie zoals apparaat-ID, betaalmethode of een account-e-mailadres gebruiken dat wordt gebruikt met een bestaand of recent Big Blue Meeting-lidmaatschap om te bepalen of we in aanmerking komen. Voor combinaties met andere aanbiedingen kunnen beperkingen gelden.

3. Facturering en annulering

3.1. Factureringscyclus. De lidmaatschapskosten voor de Big Blue Meeting-service worden in rekening gebracht via uw betaalmethode op de specifieke factuurdatum die is aangegeven op uw "Account" -pagina. De duur van uw betalingscyclus is afhankelijk van het type abonnement dat u kiest wanneer u zich aanmeldt voor de service.

3.2. Betalingsmethoden. Om de Big Blue Meeting-service te gebruiken, moet u een of meer betalingsmethoden opgeven. U machtigt ons om elke Betaalmethode die aan uw account is gekoppeld, in rekening te brengen in het geval uw primaire Betaalmethode wordt geweigerd of niet langer voor ons beschikbaar is voor betaling van uw abonnementskosten. U blijft verantwoordelijk voor eventuele niet-geïnde bedragen. Als een betaling niet met succes is afgewikkeld, vanwege het verlopen, onvoldoende saldo of anderszins, en u uw account niet annuleert, kunnen we uw toegang tot de service opschorten totdat we met succes een geldige betalingsmethode in rekening hebben gebracht. Voor sommige betalingsmethoden kan de uitgever u bepaalde kosten in rekening brengen, zoals buitenlandse transactiekosten of andere kosten die verband houden met de verwerking van uw betalingsmethode. Lokale belastingtarieven kunnen variëren, afhankelijk van de gebruikte betalingsmethode. Neem contact op met uw betalingsmethode-serviceprovider voor meer informatie.

3.3. Uw betaalmethoden bijwerken. U kunt uw betalingsmethoden bijwerken door contact met ons op te nemen via contact@bigbluemeeting.com, een ondersteuningsticket aan te maken of, indien beschikbaar, via de online chatapplicatie. Na elke update machtigt u ons om door te gaan met het in rekening brengen van de toepasselijke Betaalmethode (n).

3.4. Annulering. U kunt uw Big Blue Meeting-lidmaatschap op elk moment opzeggen en u heeft geen toegang meer tot de Big Blue Meeting-services zodra u opzegt. Beëindiging zal leiden tot gegevensverlies van alle gegevens die u bij Big Blue Meeting opslaat. Als u een back-up van de gegevens nodig heeft, laat het ons dan weten voordat u de service beëindigt, of om een ​​overeenkomst te sluiten voor doorlopende gegevensopslag tegen een vergoeding. Wij bieden geen restitutie op abonnementen.

3.5. Wijzigingen in de prijs en abonnementsplannen. We kunnen onze abonnementen en de prijs van onze service van tijd tot tijd wijzigen; prijswijzigingen of wijzigingen in uw abonnementsplannen zijn echter niet eerder van toepassing dan 30 dagen na kennisgeving aan u.

4. Big Blue-vergaderservice

4.1. Klantenservice. Voor meer informatie over onze service en de functies of als u hulp nodig heeft bij uw account, kunt u ons een e-mail sturen of een supportticket aanmaken.

4.2. Overleving. Als een bepaling of bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt geacht, blijven de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen volledig van kracht.

4.3. Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden. Big Blue Meeting kan deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. We zullen u ten minste 30 dagen voordat dergelijke wijzigingen op u van toepassing zijn, op de hoogte stellen.

4.4. Elektronische communicatie. We sturen u informatie met betrekking tot uw account (bijv. Betalingsautorisaties, facturen, wijzigingen in wachtwoord of betalingsmethode, bevestigingsberichten, mededelingen) alleen in elektronische vorm, bijvoorbeeld via e-mails naar uw e-mailadres dat u tijdens de registratie hebt opgegeven.

5. Koekjes

5.1 Wij maken gebruik van cookies. Door toegang te krijgen tot Big Blue Meeting, stemde u ermee in cookies te gebruiken in overeenstemming met het privacybeleid van Big Blue Meeting.

5.2 De meeste interactieve websites gebruiken cookies om ons bij elk bezoek de gegevens van de gebruiker te laten opvragen. Cookies worden door onze website gebruikt om de functionaliteit van bepaalde gebieden mogelijk te maken, zodat mensen onze website gemakkelijker kunnen bezoeken. Sommige van onze gelieerde / advertentiepartners kunnen ook cookies gebruiken.

6. BigBlueButton

6.1 BigBlueButton is gratis Open Source-software die wordt geleverd onder de LGPL-licentie. De algemene voorwaarden van de licentie zijn van toepassing op alle diensten die we leveren.

6.2 Aangezien LGPL absoluut GEEN GARANTIE biedt en ook GEEN AANSPRAKELIJKHEID om welke reden dan ook. Daarom bieden wij in overeenstemming met de LGPL-licentie GEEN ENKELE GARANTIE en wijzen ALLE AANSPRAKELIJKHEID af die voortvloeit uit het gebruik ervan. Dit omvat eventueel verlies van gegevens en / of onderbreking van de service.

7. Licentie

7.1 Tenzij anders vermeld, bezitten Big Blue Meeting en / of haar licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op Big Blue Meeting. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U kunt hier vanuit Big Blue Meeting toegang toe krijgen voor uw eigen persoonlijk gebruik, onderworpen aan de beperkingen die in deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd.

7.2 Je moet niet:

 • Publiceer materiaal van Big Blue Meeting opnieuw
 • Verkoop, verhuur of sub-licentie materiaal van Big Blue Meeting
 • Reproduceer, dupliceer of kopieer materiaal van Big Blue Meeting
 • Verspreid inhoud van Big Blue Meeting
 • Maak reverse-engineering of kopieer alle functies van de Big Blue Meeting-website.

7.3 Deze overeenkomst begint op de datum hiervan of de datum waarop u zich aanmeldt voor de service, afhankelijk van welke datum eerder valt.

7.4 Delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om in bepaalde delen van de website meningen en informatie te plaatsen en uit te wisselen. Big Blue Meeting filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt geen opmerkingen voorafgaand aan hun aanwezigheid op de website. Opmerkingen geven niet de standpunten en meningen weer van Big Blue Meeting, zijn agenten en / of gelieerde ondernemingen. Opmerkingen weerspiegelen de mening en mening van de persoon die zijn mening en mening plaatst. Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, is Big Blue Meeting niet aansprakelijk voor de opmerkingen of voor enige aansprakelijkheid, schade of kosten veroorzaakt en / of geleden als gevolg van het gebruik van en / of het plaatsen van en / of het verschijnen van de opmerkingen. op deze website.

7.5 Big Blue Meeting behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen te controleren en alle opmerkingen te verwijderen die als ongepast of beledigend kunnen worden beschouwd of die inbreuk maken op deze algemene voorwaarden.

8. Hyperlinks naar onze inhoud

8.1 De volgende organisaties kunnen linken naar onze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming:

 • Overheidsinstanties;
 • Zoekmachines
 • Nieuwsorganisaties
 • Online directory-distributeurs kunnen op dezelfde manier naar onze website linken als hyperlinks naar de websites van andere beursgenoteerde bedrijven
 • Systeembrede geaccrediteerde bedrijven, behalve het werven van non-profitorganisaties, liefdadigheidscentra en liefdadigheidsfondsen, die geen hyperlinks naar onze website hebben.
 • Algemeen bekende informatiebronnen voor consumenten en / of bedrijven
 • Community-sites
 • Verenigingen of andere groepen die goede doelen vertegenwoordigen
 • Online directory-distributeurs
 • Internetportals
 • Boekhoud-, advocaten- en adviesbureaus
 • Onderwijsinstellingen en brancheverenigingen

8.2 Deze organisaties kunnen linken naar onze homepage, publicaties of andere website-informatie, zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) impliceert niet valselijk sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten en / of diensten; en (c) past binnen de context van de site van de verbindende partij.

8.2 Elke andere organisatie of personen dienen contact met ons op te nemen voor goedkeuring. We zullen linkverzoeken van deze organisaties goedkeuren als we besluiten dat: (a) de link ons ​​er niet ongunstig uit zou laten zien voor onszelf of voor onze geaccrediteerde bedrijven; (b) de organisatie heeft geen negatieve gegevens bij ons; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink compenseert de afwezigheid van Big Blue Meeting; en (d) de link is in de context van algemene broninformatie.

8.3 Deze organisaties kunnen naar onze homepage linken zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) impliceert niet valselijk sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten of diensten; en (c) past binnen de context van de site van de verbindende partij.

8.4 Goedgekeurde organisaties kunnen als volgt een hyperlink naar onze website maken:

 • Door het gebruik van onze corporate naam; of
 • Door gebruik te maken van de uniforme resource locator die is gekoppeld aan; of
 • Door gebruik te maken van een andere beschrijving / inhoud, inclusief het logo van onze website waarnaar wordt gelinkt, is dat logisch binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de koppelende partij.

9. iFrames

9.1 Zonder voorafgaande goedkeuring en schriftelijke toestemming mag u geen frames rond onze webpagina's maken die op enigerlei wijze de visuele presentatie of het uiterlijk van onze website wijzigen.

10. Aansprakelijkheid voor inhoud

10.1 Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige inhoud die op uw website verschijnt. U stemt ermee in ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op uw website verschijnen. Er mogen geen link (s) op een website verschijnen die kan worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maakt, anderszins schendt of pleit voor de inbreuk of andere schending van rechten van derden.

11. Uw privacy

11.1 Lees het privacybeleid

12. Voorbehoud van rechten

12.1 We behouden ons het recht voor om te verzoeken dat u alle links of een bepaalde link naar onze website verwijdert. U stemt ermee in om op verzoek alle links naar onze website onmiddellijk te verwijderen. We behouden ons ook het recht voor om deze algemene voorwaarden en het koppelingsbeleid op elk moment te wijzigen. Door continu naar onze website te linken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan en zich te houden aan deze voorwaarden voor linken.

13. Verwijdering van links en / of inhoud van onze website

13.1 Als u een link of inhoud op onze website aantreft die om welke reden dan ook beledigend is, kunt u op elk moment contact met ons opnemen en ons hiervan op de hoogte stellen. We zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar we zijn hiertoe niet verplicht of om rechtstreeks op u te reageren.

13.2 We garanderen niet dat de informatie op deze website correct is, we garanderen niet de volledigheid of nauwkeurigheid ervan; noch beloven we ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

14. Disclaimer

14.1 We bieden geen SLA-overeenkomst met onze diensten. Door onze services te gebruiken, accepteert u dat er downtime / onbeschikbaarheid kan zijn in verband met het gebruik van onze services, waaronder problemen met netwerken en / of het falen van software en hardware die aan onze services zijn gekoppeld.

14.2 Ondanks het feit dat we back-ups maken van onze gegevens, kunnen er situaties optreden die kunnen leiden tot gegevensverlies en we geven GEEN ENKELE GARANTIE tegen gegevensverlies en zijn NIET verantwoordelijk voor ENIGE AANSPRAKELIJKHEID als gevolg van gegevensverlies in verband met onze diensten.

14.3 U stemt ermee in Big Blue Meeting te vrijwaren tegen claims van derden die rechtstreeks verband houden met uw gebruik van onze services.

14.4 Door gebruik te maken van onze services stemt u ermee in zich te houden aan de LGPL 3-licentie voor het gebruik van BigBlueButton, zoals vermeld in sectie 6 hierboven.

14.5 Voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, sluiten we alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website / diensten en het gebruik van deze website / diensten uit. Niets in deze disclaimer zal:

 • beperk of sluit onze of uw aansprakelijkheid uit voor overlijden of persoonlijk letsel;
 • beperken of uitsluiten van onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of bedrog;
 • beperken een van onze of uw schulden op een manier die niet onder de toepasselijke wetgeving is toegestaan; of
 • sluiten een van onze of uw verplichtingen die niet onder de geldende wetgeving kan worden uitgesloten.

14.6 De beperkingen en verbodsbepalingen van aansprakelijkheid uiteengezet in deze Sectie en elders in deze disclaimer: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf; en (b) alle aansprakelijkheden regelen die voortvloeien uit de disclaimer, inclusief aansprakelijkheden die voortvloeien uit het contract, onrechtmatige daad en voor schending van wettelijke plichten.

14.7 Zolang de website en de informatie en diensten op deze website gratis worden aangeboden, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.


Home    |    Privacy Policy    |    Algemene voorwaarden

(c) Auteursrecht Etopian Inc. 2015-2020. We zijn niet geassocieerd met BigBlueButton Inc.